HEM    PRODUKTUTVECKLING    PRODUKTER    JÄRNVÄGSINDUSTRI    KONSULTTJÄNSTER    PERSONAL    KONTAKT    LÄNKAR


PRODUKTUTVECKLING
Kalmar


Vi har mångårig erfarenhet av totalprojektering av nya produkter.
Alla våra medarbetare har arbetat med utveckling av produkter från
 ax till limpa, med det största exemplet, nya tåg.

Vi arbetar med hög sekretess.

Dina produkter/uppfinningar är säkra hos oss!
Vid ett första möte med innovatör eller kund erbjuder vi ett
sekretessavtal för undertecknande om så önskas.
Vi har ett antal patent knutna till vårt företag.

Vad som är unikt med vårt arbetssätt är att vi kan gå in var som
helst i processen och driva det till färdig produkt ut på marknaden
eller bara ta en del av processen.

I vår organisation har vi resurser som kan ta över en skiss eller muntlig idé,
driva fram till prototyp, bygga upp en tillverkning,
bygga upp en marknadsförings- och försäljningsstruktur.

Vi kan assistera med upplägg kring logistik för alla produkter vi tar in.

Vi erbjuder möjlighet att ta fram prototyper och modeller som ett komplement till
våra produktutvecklings- och konstruktionstjänster.
Klicka här

 

House of Engineers in Scandinavia AB © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use